Privacybeleid

MPCHelpdesk gevestigd aan de Zeestraat 235 1943AC Beverwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: MPCHelpdesk – MJ Verhagen
 Zeestraat 235
1943AC Beverwijk 
 0681368089 info@mpchelpdesk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
MPCHelpdesk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • –  Voor- en achternaam
 • –  Adresgegevens
 • –  Telefoonnummer
 • –  E-mailadres
 • –  Bankrekening nummer

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. MPCHelpdesk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  – Het afhandelen van uw betaling
  – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten- MPCHelpdesk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals 
 gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.Geautomatiseerde besluitvorming
  MPCHelpdesk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MPCHelpdesk) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

  MPCHelpdesk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te reali- seren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia: 1 jaar

Adres: 1 jaar

Bankgegevens: 1 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
MPCHelpdesk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken:
Vanaf de website mpchelpdesk.nl worden cookies verstuurd in verband met Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trek- ken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MPCHelpdesk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt in- dienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

MPCHelpdesk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
MPCHelpdesk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
 wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aan- wijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@mpchelpdesk.nl